Servis

Podmínky pozáručního servisu

Zákazníkům nabízíme následující možnosti řešení pozáručního servisu:

Smluvní zajištění

Se zákazníkem je uzavřena smlouva na poskytování pozáručního servisu, kdy je garantována cena za jeho provedení v rámci smluvně stanovených HZS (hodinových sazeb) a případných nákladů spojených s dojezdem k objektu. Tato cena je platná vždy na jeden rok od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Dále je možné zajistit pravidelné měsíční kontroly instalovaných systémů, v tomto případě nabízíme možnost paušálních / měsíčních plateb a zvýhodněné HZS.

Zároveň lze zajistit mimořádný / havarijní servis v čase mimo pracovní dobu, o víkendech, o svátcích, kdy pro tyto případy je stanovena zvláštní sazba HZS.

Zajištění servisu objednávkou

Bez nutnosti uzavření smlouvy, kdy zákazník pouze doručí objednávku (e-mailem, telefonem).

Hodinová sazba a případná cena cestovních náhrad je vypočtena aktuálně, v závislosti na inflaci a cenách pohonných hmot.

Zajištění mimořádného / havarijního servisu je prováděnou pouze u objektů, které jsou napojeny na PCO Městských policií, PCO PČR, pokud to rozsah a povaha závady vyžaduje.

Cena za tento servis je navýšena o poměrnou část práce odvedené o víkendu, po pracovní době, ve svátky.

Hlášení závad

Zákazník je povinen nahlásit závadu bez zbytečného prodlení, uvést popis závady a ustanovit odpovědnou osobu, která bude se servisním technikem spolupracovat v součinnosti při odstranění závady, vč. kontaktu na tuto osobu.

Závadu je možné nahlásit prostřednictvím: e-mailu: servis(a)zarepo.cz,  tel: 777 892 169, 417 562 820

 

V případě telefonického hlášení závady, prosíme o dodatečné hlášení prokazatelnou, písemnou formou.