produkty

Docházkové systémy

Elektronické docházkové systémy

Výhodou karet je, že se stačí ke snímači pouze přiblížit, mají možnost potisku, vložení fotografie (mohou sloužit jako průkazka firmy, organizace).

Součástí docházkových systémů jsou dále snímače – terminály, řídící jednotky a PC.

Terminály slouží ke snímání dat z karet, umisťují se na vstupy budov, vrátnice apod. Jsou-li na vstupech umístěny turnikety, jsou rovněž ovládány pomocí karty.

Řídící jednotky zpracují informaci od terminálu a předají je dále řídícímu PC, které obsahuje uživatelský SW sloužící k vlastnímu vyhodnocení.

Umožňují export dat do účetního SW ve formátu *.txt; *.csv; *.xls