produkty

Elektrická požární signalizace (EPS)

Slouží k včasnému rozpoznání požáru a jeho příznaků, umožňuje zvukovou a optickou signalizaci, zjištěné události je schopna přenášet na PCO, případně přes GSM síť přímo zákazníkovi na jeho mobilní telefon.

Prvky EPS se vyznačují odolností proti vlivům prostředí – vlhkost, prašnost, teplotní vlivy, s ohledem na zvolenou (požadovanou) technologii.

EPS se většinou skládá z ústředny, k ní připojených hlásičů a výstupních zařízení.