produkty

Kamerové systémy (CCTV)

Umožňují efektivním způsobem kontrolovat střežený prostor a zajistit tak dozor nad rozsáhlými oblastmi s možností okamžité odezvy.

Systémy CCTV jsou vhodné k monitorování:

  • výrobních procesů
  • prodejních ploch
  • parkovacích ploch
  • skladovacích ploch
  • v neposlední řadě i rodinných domů
  • atd.

Zároveň je možné kamerový systém propojit s ostatními systémy např.:

  • poplachový zabezpečovací systém PZS (EZS)
  • přístupový systémy ACCESS
  • elektrická požární signalizace EPS
  • atd.

MKS, MKDS kamerové systémy

V neposlední řadě nacházejí kamerové systémy uplatnění ve městech a obcích nazývané jako MKS, MKDS apod. Tyto systémy jsou vyloženě specifické jelikož monitorují veřejný prostor.

Obraz ze střeženého prostoru lze zaznamenávat, kdy záznam pak slouží k následnému vyhodnocení situací, které způsobily poplach, nebo ke zpětnému dohledání informací.

Většina těchto zařízení má připojení k počítačové síti, tzn. že lze digitální zařízení ovládat přes webové rozhraní, nebo pomocí speciálního SW.

Odkaz na naše realizované zakázky