produkty

Poplachové zabezpečovací systémy (dříve EZS dnes PZS)

Slouží k vyhlášení poplachu při narušení objektu a jeho včasnému hlášení, tak aby mohl být proveden přiměřený zásah (výjezd bezpečnostní agentury, PČR, MP).

PZS umožňuje střežit objekty, je-li majitel mimo, ale zároveň dovoluje střežit pouze část objektu v přítomnosti majitele – tzn. střežení prostor, kde je v noci klid.

Současné systémy PZS nabízí:

  • Možnost nastavení citlivosti čidel – pokud se v objektu vyskytují psi a kočky, tak i po přepnutí systému do střežení, nedochází k poplachu.
  • Samozřejmostí je možnost samostatného ovládání pro garáž, suterén apod.
  • K ovládání lze použít klávesnice, dálkové ovladače, mobilní telefon – podle typu zvolené PZS.
  • Přenos poplachu z PZS je možný pomocí pevné telefonní linky, GSM sítě, vysílačem.
  • Informace o poplachu lze doručit majiteli objektu na jeho mobilní telefon, případně dalším kontaktním osobám (v nepřítomnosti majitele), dále pak bezpečností agentuře.

Odkaz na naše realizované zakázky